IP System Sverige AB

Med över 30 års erfarenhet i IT-branschen har vi stor erfarenhet om hur IT-system fungerar för företag. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder för att forma IT-miljön efter de behov och krav som verksamheten ställer.

En IT-investering skall ge produktivitet och besparingar. Vi finns med dig som företagare från idé tills dess att systemet är i drift. Vi erbjuder driftavtal för att säkra Ert IT-system och är alltid tillgängliga 24x7.  Genom våra IT-konsulter finns vi där för att lösa dina vardagsproblem på plats eller via våra supportprogram. Vi är alltid nära dig.

 

IP System Sverige AB bildades hösten 2014. Efter många år som anställda kände Martin, Fredrik & André att det var tid att stå på egna ben. 

En förutsättning för ett välmående och utvecklande företag ligger i den anställde. Hos oss är kompetensutveckling en självklarhet och vi jobbar med att det alltid skall vara roligt att gå till jobbet. Vi utbildar/certifierar våra konsulter löpande för att visa våra kunder att vi har hög kompetens.

 

© 2020 IP System Sverige AB