© 2015 IP System Sverige AB - 0451-10101 - info@ipsystem.se

Vår elektroniska körjournal - Följ reglerna!

Inget pappersjobb
Låt körjournalen registrera alla dina resor. Körjournalen finns alltid tillgänglig i din mobil eller på dator, alltid med korrekta miltal.

Realtidsposition
Värna om din kunds behov genom att säkerställa att dina medarbetare har kommit fram till destinationen.


Positionshistorik
Se historiska resor för ett eller flera fordon. Varje resa kan sakgranskas där du får information om eventuella fordonslarm eller andra händelser.

 

Kontakta oss för mer information.

Vill du ha mer information om elektronisk körjournal?